Přichází mnoho e-mailů Mail Delivery System

Pokud se vám vrací mnoho e-mailů, které jste neposílali, důvody mohou být dva.

  • Bylo zkompromitováno vaše heslo ke schránce (máte jednoduché heslo?) nebo vaše webová aplikace. O těchto skutečnostech bychom vás v některých případech informovali, monitorujeme jak množství odchozích e-mailů, tak jejich kvalitu antispamem.
    nebo
  • Spammer při odesílání nevyžádané pošty nastavil jako výchozí vaši e-mailovou adresu. Jedná se o oblíbenou praktiku spammerů, kteří při odesílání milionů e-mailů střídají výchozí e-mail. Proti tomu se dá bránit pouze částečně nastavením DKIM a SPF. DKIM mají naši zákazníci standardně nastaveno, SPF si můžete nastavit, viz Nastavení SPF do DNS u Webhostingu C4.