DKIM podepisování e-mailů


Revize textu: 14.4.2023

V důsledku stále zpřísňujících pravidel pro příjem pošty ze strany Googlu, Seznamu a některých dalších poskytovatelů bylo u Webhostingu C4 hromadně nasazeno (6/2016) podepisování DKIM pro odesílané e-maily.

Podepisování funguje tak, že pokud má doména nastavený níže uvedený veřejný klíč v DNS, naše mailservery a webservery automaticky odesílané e-maily podepisují.

Všem doménám jsme do DNS přidali DNS zázam:
 

ceskywebhosting._domainkey
(.nazev-vasi-domeny.cz.)
3600
TXT
"v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDMOTUhc0mmwuTnP+R76THTLY4aoJdK8GWlVWI/cdmUNztCj7+fs17XtccW2NFDoZWImMYMZXNaP2ZRkuEQkZ7tnkrS+EE8an0E/vR6DKFbSTyObQwf244ddccENcYxDEmOKtd01bhvWNWEPGttT9YD7kb6KMRWPZYAk5SraKtsYQIDAQAB"

Pokud tento DNS záznam smažete, k podepisování DKIM nebude docházet.

Nemáte-li DNS v naší správě a chcete-li odchozí e-maily DKIM podepisovat, přidejte si do DNS u správce vaší domény výše uvedený DNS záznam.

Na příchozí e-maily nemá u Webhostingu C4 podepisování DKIM žádný vliv.