Co je SPF

SPF (Sender Policy Framework) je e-mailový validační systém zabraňující podvržení e-mailové adresy odesílatele. Jeho princip spočívá v tom, že cílový mailserver porovnává IP adresu mailserveru (SMTP serveru) odesílatele s existujícím TXT SPF záznamem v DNS domény. Pokud není IP adresa odesílajícího mailserveru uvedena v TXT SPF záznamu v DNS domény, cílový mailserver vyhodnotí e-mail jako spam, odmítne ho nebo ho úplně smaže.

SPF tedy umožňuje specifikovat, které mailservery mohou odesílat poštu dané domény.

Validaci e-mailů pomocí SPF podporují pouze někteří poskytovatelé.

V případě nastaveného SPF záznamu mohou bohužel vzniknout i problémy. Jestliže je pošta přeposílána (forwardována) k dalšímu poskytovateli, na cílový mailserver přichází z IP adresy mezi-poskytovatele, nikoli z IP adresy odesílajícího mailserveru, který je v DNS uvedený. Tím dojde ke změně IP adresy odesílatele a není tedy validní s nastaveným SPF záznamem. Takový e-mail, do e-mailové schránky se zapnutou validací SPF, nemusí být doručen.

U Webhostingu C4 je implementováno SRS, umožňující přeposílání SPF chráněných e-mailů.

Příklad: Odešlete e-mail z domény, která má nastavený DNS SPF záznam (= pošta musí být odesílána pouze ze serveru s IP 1.2.3.4). E-mail dorazí k poskytovateli přijemce a tam je přesměrován (forwardován) někam dále. Má-li, tento další mailserver nastavenou vaildaci pomocí SPF, zjistí, že e-mail nedorazil z očekávané IP 1.2.3.4, kterou si přečetl v DNS domény, ale z IP adresy poskytovatele původního příjemce a e-mail odmítne.

Chcete-li nastavit u Webhostingu C4 pro svou doménu SPF, postupujte podle návodu na adrese https://faq.c4.cz/nastaveni-spf-do-dns-u-webhostingu-c4

Jak je to u příchozích e-mailů se SPF u Webhostingu C4?