Ruční obnova webu/databáze ze zálohy


Revize textu: 1.2.2020

Zákazníci Webhostingu C4 mají k dispozici kompletní (nikoli jen rozdílové) 30denní zálohy stránek, které jsou dostupné přes FTP protokol. Weby se zálohují minimálně 2x týdně a databáze každý den. FTP přístupové údaje k zálohám najdete v administračním systému hostingových služeb - položka Zálohy.
 

Položka Zálohy
Položka Zálohy

Pro obnovení stránek ze zálohy je k dispozici návod na adrese http://navody.c4.cz/obnoveni-stranek-ze-zalohy.

Obnovení databáze doporučujeme provádět pomocí aplikace Adminer, která si poradí s importem i větších databází.

Obnova webu/databáze je možná i z naší strany, ovšem za hodinovou sazbu 500 Kč bez DPH. Výjimku tvoří velké databáze, které nelze pomocí správců databáze (PhpMyAdmin/Adminer) naimportovat.

Požadavek na zpoplatněnou obnovu webu nebo databáze je třeba odeslat přes autorizovaný formulář v administraci. Do žádosti specifikujte, jakou zálohu z backup serveru máme použít.