Autorizovaný požadavek


Revize textu: 2.1.2020

Na formulář pro odeslání autorizovaného požadavku se dostanete kliknutím na položku Autorizovaný požadavek v menu administračního systému hostingových služeb.
 

Položka Autorizovaný požadavek
Položka Autorizovaný požadavek

Požadavky, které spolu nesouvisí neslučujte (např. změna NS a změna verze PHP), ale posílejte ve více autorizovaných požadavcích.