Odeslaný e-mail se vrací zpět s chybou

Níže uvádíme možné chybové zprávy, uvedené ve vrácených e-mailech.

Schránka neexistuje

 [x.x.x.x]: 550 5.1.1 Sorry, no mailbox here by that name.

E-mailová schránka, na kterou odesíláte e-mail, neexistuje.

Zkontrolujte překlepy v e-mailové adrese, případně kontaktujte adresáta a požádejte ho o správný e-mail.


Problém se SPF

[SPF] 1.2.3.4 is not allowed to send mail from nazev-vasi-domeny.cz.

Vaše doména má nastavené SPF (Co je SPF | Nastavení SPF do DNS u Webhostingu C4), ale odesíláte e-maily přes SMTP server, který v SPF v DNS domény není uvedený.

Přidejte IP adresu SMTP serveru do SPF v DNS, viz Nastavení SPF do DNS u Webhostingu C4.