Nastavení elektronické pošty v poštovním klientovi

V poštovním klientovi lze e-mailové schránky vybírat přes POP3 nebo IMAP protokol. Rozdíl mezi protokoly je popsán na stránce Rozdíl mezi POP3 a IMAP.  Pro odesílání e-mailů doporučujeme používat SMTP server vašeho poskytovatele připojení k internetu, alternativně můžete využít SMTP server Webhostingu C4.

Nemáte-li zkušenosti s používáním e-mailového klienta, doporučujeme navštívit web Návody pro C4, resp. přímo sekci e-mailoví klienti.

Vzhledem k tomu, že na internetu jsou běžně ke stažení nástroje na odposlech a zjišťování hesel ze síťové nezašifrované komunikace, připojujete-li se s vaším zařízením přes veřejné wifi sítě, důrazně doporučujeme nastavit při vytváření účtu v poštovním klientovi zabezpečenou SSL/TLS/STARTTLS komunikaci.

Pro tento text je k dispozici ještě rozšiřující návod na nastavení zabezpečeného připojení pro příjem i odesílání pošty.
 

Výběr pošty přes POP3 protokol

Server příchozí pošty (POP3):
Jméno:
Heslo:

mail.<název domény>, např. mail.nazev-vasi-domeny.cz
název e-mailové schránky, např. info@nazev-vasi-domeny.cz
********

Číslo portu 110 pro žádné nebo STARTTLS šifrování
Číslo portu 995 pro SSL nebo TLS šifrování

Výběr pošty přes IMAP protokol

Server příchozí pošty (IMAP):
Jméno:
Heslo:

mail.<název domény>, např. mail.nazev-vasi-domeny.cz
název e-mailové schránky, např. info@nazev-vasi-domeny.cz
********

Číslo portu 143 pro žádné nebo STARTTLS šifrované připojení.
Číslo portu 993 pro SSL nebo TLS šifrované připojení.

Odesílání pošty přes SMTP server

Pro odesílání e-mailů doporučujeme používat SMTP server vašeho poskytovatele připojení k internetu, alternativně můžete využít náš SMTP server. Nastavení SMTP serveru vám poskytne váš poskytovatel připojení k internetu.

Alternativně můžete použít náš SMTP server:

Server odchozí pošty (SMTP):

smtp.<název domény>, např. smtp.nazev-vasi-domeny.cz

Server pro odchozí poštu vyžaduje SMTP autentifikaci/ověření. To je stejné, jako pro výběr (POP3/IMAP).
Číslo portu 587 pro žádné nebo STARTTLS šifrované připojení


Potřebujete-li pomoc s nastavením e-mailového klienta, navštívte web Návody pro C4, resp. přímo sekci e-mailoví klienti.