Jak ukončit služby


Revize textu: 7.2.2024

Způsob ukončení služeb je specifikován v našich smluvních podmínkách. Souhlas se smluvními podmínkami musí každý zákazník vyjádřit zaškrtnutím souhlasu se smluvními podmínkami před elektronickým odesláním objednávky.

Souhlas se smluvmími podmínkami


Zánik smluvního vztahu specifikuje bod 8. Zánik smluvního vztahu.

8. Zánik smluvního vztahu

8.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem je sjednán na dobu neurčitou.

8.2. Při převodu nebo postoupení práv a povinností vyplývajících z těchto smluvních podmínek na třetí osobu, je zákazník povinen informovat písemně poskytovatele.

8.3. Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď ze strany zákazníka musí být provedena autorizovaným požadavkem z administračního systému hostingových služeb nebo e-mailem. V případě odeslání výpovědi e-mailem, musí výpověď obsahovat aktuální přihlašovací jméno a heslo do administračního systému. Poskytovatel zákazníkovi vždy potvrdí e-mailem obdržení výpovědi.

8.4. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc, počínaje 1. dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně. Služby mohou být ze strany poskytovatele ukončeny okamžitě (tj. bez výpovědní lhůty) v případě porušení povinností zákazníka uvedených v článcích 3.14 a 3.18 těchto smluvních podmínek, nebo je-li zákazník v prodlení s platbou za služby, či její části, a skončí-li předplacené období služeb.

8.5. V případě, že se zákazník rozhodne vypovědět službu a má již předplacené další období, nemá nárok na vrácení žádné finanční částky, kterou již poskytovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije.

 

Pokud je již vystavena zálohová faktura na další období, žádost o ukončení služeb je možné odeslat neautorizovaně e-mailem i přes autorizovaný formulář v administraci, v opačném případě pouze přes autorizovaný formulář v administraci.


Šablona žádosti výpovědi e-mailem - ukončení včetně domény

Dobrý den, 
 
 
prosím o ukončení hostingových služeb k datu jejich expirace, včetně zaregistrovaného doménového jména.

Doména: ...
Heslo do administračního systému: ...
Datum ukončení služeb: v den expirace služeb (případně uveďte kdy dříve chcete služby ukončit)

Důvod zrušení: ... (rádi bychom se dozvěděli, co vás vede ke zrušení služeb a zda bychom vaše rozhodnutí něčím nezvrátili)

Beru na vědomí, že ukončením budou zrušeny veškeré služby, především provoz webů a e-mailů, a všechna data budou smazána.
Souhlasím s uvolněním doménového jména.

Děkuji.
 
 

S pozdravem
...


Šablona žádosti výpovědi e-mailem - ukončení se zachováním domény

Dobrý den, 
 
 
prosím o ukončení hostingových služeb k datu jejich expirace, doménové jméno chci zachovat.

Doména: ...
Heslo do administračního systému: ...
Datum ukončení služeb: v den expirace služeb (případně uveďte kdy dříve chcete služby ukončit)

Důvod zrušení: ... (rádi bychom se dozvěděli, co vás vede ke zrušení služeb a zda bychom vaše rozhodnutí něčím nezvrátili)

Beru na vědomí, že k datu expirace budou zrušeny veškeré služby (provoz webů, e-mailů atd.). a všechna data budou smazána.

Děkuji.
 
 

S pozdravem
...