Velikost e-mailové schránky

Kapacitu e-mailová chránky lze omezit v administračním systému hostingových služeb v sekci Hosting > E-maily.
 

Nastavení kapacity e-mailových schránek
Nastavení kapacity e-mailových schránek

Nastavíte-li schránce "bez limitu", mohou e-maily ve schránce zabírat až do kapacity celého hostingu. Proto doporučujeme e-mailovým schránkám nastavovat maximální kapacitu, vyhnete se problémům, že e-mailová schránka zabere všechen přidělený diskový prostor.

TIP: Potřebujete neomezenou velikost e-mailové schránky s podporou sdílených kontaktů, kalendářů apod? Podívejte se na stránku Neomezený e-mail.

Upozorňujeme, že velké množství zpráv v jedné složce má negativní vliv na načítání zpráv a na chod celého mail serveru. Jestliže provozujete velké e-mailové schránky, třiďte poštu do složek.