SSL, TLS nebo STARTTLS


Revize textu: 5.5.2020

Tento text rozšiřuje návod Zabezpečené vybírání pošty (SSL/TLS/STARTTLS).

Při nastavování zabezpečeného připojení pro výběr a odesílání elektronické pošty v poštovním klientovi je nutné vybrat správný protokol.  Vzhledem k tomu, že poštovní klienti mají rozdílné standardy pro SSL/TLS/STARTTLS, připravili jsme tabulku, jaký protokol ve vašem poštovním klientovi pro Webhosting C4 vybrat.
 

Poštovní klient POP3
(port 995)
IMAP
(port 993)
SMTP
(port 587)
SMTP
(port 465)
Outlook365
(verze 2004)
SSL SSL STARTTLS -
Outlook Express
(verze 6)
SSL SSL SSL -
Microsoft Outlook
(verze 2010)
SSL TLS nebo Automatické TLS nebo Automatické -
Microsoft Outlook
(Apple/Android)
- bez možnosti volby - bez možnosti volby
Mozilla Thunderbird SSL/TLS SSL/TLS STARTTLS -
Android STARTTLS STARTTLS STARTTLS -
Apple iMac SSL/TLS SSL/TLS STARTTLS -