Přidání/úprava SRV záznamu v DNS

SRV DNS záznam upřesňuje informace jako je jméno hostitele nebo číslo portu o dostupných službách. Některé internetové protokoly (například SIP nebo XMPP) mohou vyžadovat vytvořené SRV záznamy u vaší domény.

Příklad: Poskytovatel po zákazníkovi chce vytvořit následující SRV záznam:
>  Služba: _autodiscover
>  Protokol: _tcp
>  Port: 443
>  Host: autodiscover.nazev-nejake-domeny.cz
>  Priorita: 0
>  Weight: 0

Přidání nebo úpravu SRV záznamu provedete ve Správě DNS v administračním systému hostingových služeb.

Přihlašte se do administračního systému hostingových služeb.

Klikněte v menu na položku Správa DNS.

Položka Správa DNS
Položka Správa DNS

Zobrazí se vám přehled DNS záznamů domény.

Správa DNS záznamů
Správa DNS záznamů

Přidání nového SRV záznamu dle příkladu výše

Zkontrolujte, zda v levém sloupci (Název) neexistuje záznam, který chcete vytvořit (v našem případě "_autodiscover._tcp"). Pokud existuje, můžete záznam upravit (viz odstavec níže).

Vyberte SRV a klikněte na tlačítko Přidat nový záznam.

Výběr SRV
Výběr SRV

Údaje SRV záznamu požadované od poskytovatele

>  Služba: _autodiscover
>  Protokol: _tcp
>  Port: 443
>  Host: autodiscover.nazev-nejake-domeny.cz
>  Priorita: 0
>  Weight: 0

Do nově zobrazeného formuláře uveďte do Názvu (levé části) nový záznam ve tvaru Služba.Protokol (v našem případě _autodiscover._tcp), do RDATA v prvním poli Priorita (v našem případě 0), do druhého pole Weight (v našem případě 0), do třetího pole Port (v našem případě 443) a do posledního pole Host (v našem případě autodiscover.nazev-nejake-domeny.cz.). Nezapomeňte na tečku na konci. Klikněte na Uložit.

Vytvoření SRV záznamu
Vytvoření SRV záznamu

Změny v DNS se projeví do hodiny.

Úprava existujícího CNAME záznamu obchod.nazev-vasi-domeny.cz

Najděte řádek DNS záznamu začínající názvem _autodiscover._tcp a klikněte na Upravit.

Úprava SRV záznamu
Úprava SRV záznamu

Upravte příslušné hodnoty a klikněte na Uložit.

Úprava a uložení SRV záznamu
Úprava a uložení SRV záznamu

Změny v DNS se projeví do hodiny.