Přidání/úprava CNAME záznamu do DNS

CNAME DNS záznam slouží k nasměrování domény 3. a vyššího řádu na server pomocí jmenného doménového názvu. Ve skutečnosti dojde k přeložení názvu domény na IP adresu cílového serveru.

Příklad: obchod.nazev-vasi-domeny.cz -> shop.cilovy-server.cz.

TIP: Pokud doménu potřebujete nasměrovat na IP adresu, použijte A záznam.

Přidání nebo úpravu CNAME záznamu provedete ve Správě DNS v administračním systému hostingových služeb.

Přihlašte se do administračního systému hostingových služeb.

Klikněte na položku menu Správa DNS.
 

Položka Správa DNS
Položka Správa DNS

Zobrazí se vám přehled DNS záznamů domény.

Správa DNS záznamů
Správa DNS záznamů

Přidání nového CNAME záznamu obchod.nazev-vasi-domeny.cz

DŮLEŽITÉ: Pokud vytváříte nebo upravujete DNS záznam, do Názvu (levé části) se vždy zapisují záznamy bez názvu vaší domény, v našem případě pouze "obchod", do hodnoty RDATA se zapisuje celý cílový doménový název s tečkou na konci.

Zkontrolujte, zda v levém sloupci (Název) neexistuje záznam, který chcete vytvořit (v našem případě "obchod"). Pokud existuje, můžete záznam upravit (viz další odstavec).

Vyberte CNAME a klikněte na tlačítko Přidat nový záznam.

Výběr CNAME
Výběr CNAME

Do nově zobrazeného formuláře uveďte do Názvu (levé části) nový záznam (v našem případě obchod) a do RDATA cílový server (v našem případě shop.cilovy-server.cz.) Nezapomeňte na tečku na konci. Klikněte na Uložit.

Vytvoření CNAME záznamu
Vytvoření CNAME záznamu

Změny v DNS se projeví do hodiny.


Úprava existujícího CNAME záznamu obchod.nazev-vasi-domeny.cz

DŮLEŽITÉ: Pokud vytváříte nebo upravujete DNS záznam, do Názvu (levé části) se vždy zapisují záznamy bez názvu vaší domény, v našem případě pouze "obchod", do hodnoty RDATA se zapisuje celý cílový doménový název s tečkou na konci.

Najděte řádek DNS záznamu začínající názvem obchod a klikněte na Upravit.

Úprava CNAME záznamu
Úprava CNAME záznamu

Upravte hodnotu RDATA. Nezapomeňte na tečku na konci. Klikněte na Uložit.

Úprava a uložení CNAME záznamu
Úprava a uložení CNAME záznamu

Změny v DNS se projeví do hodiny.