Nastavení autoodpovědi v době nepřítomnosti

Nastavení autoodpovědi v době nepřítomnosti se provádí ve webmailu (Roundcube).
 

Postup zapnutí autoodpovědi

 • Přihlašte se do webmailu (na adrese http://mail.nazev-vasi-domeny.cz, přihlašovací jméno je celá e-mailová adresa, heslo je heslo, které jste si nastavili u příslušné schránky v administračním systému hostingových služeb).
 • Klikněte v pravém horním rohu na Nastavení.
 • Klikněte v levém sloupci na Filtry.
 • Ve třetím sloupci Filtry klikněte dole na +.
 • Ve čtvrtém sloupci Definice filtru zadejte/vyberte:
  • V položce Název filtru zadejte např. "Autoodpověď".
  • V položce Pravidla pro příchozí zprávu: zaškrtněte Všechny zprávy.
  • V položce ...vykonej následující akce: vyberte v prvním formulářovém poli Autoodpověď.
  • Do formulářového pole Zpráva (Důvod nepřítomnosti): zadejte text autoodpovědi.
  • Do formulářového pole Předmět autoodpovědi: zadejte předmět e-mailu.
 • Potvrďte tlačítkem Uložit.

Autoodpověď bude odesílána všem, kteří pošlou e-mail na váš e-mail, u kterého jste autoodpověď nastavili. Pokud máte vytvořené přesměrování (v administračním systému hostingových služeb v sekci III. Přesměrování emailů) například info@nazev-vasi-domeny.cz -> e-mail s autoodpovědí a chcete, aby autoodpověď byla zaslána i všem, kteří odesílaní e-mail na tento přesměrovávaný e-mail, vyplňte ho do položky Seznam alias emailů, pro které bude autoodpověď odeslána (více adres oddělte čárkou):.

Příklad: Budete-li mít e-mailovou schránku pepa@nazev-vasi-domeny.cz a přesměrování info@nazev-vasi-domeny.cz -> pepa@nazev-vasi-domeny.cz, a nastavíte autoodpověď ve schránce pepa@nazev-vasi-domeny.cz, bude autoodpověď chodit pouze těm, kteří odešlou e-mail na pepa@nazev-vasi-domeny.cz. Pokud uvedete do položky Seznam alias emailů... i e-mailové přesměrování info@nazev-vasi-domeny.cz, dorazí autoodpověď i těm, kteří zašlou e-mail na info@nazev-vasi-domeny.cz.

Postup vypnutí autoodpovědi

Autoodpověď vypnete smazáním nebo deaktivací filtru.

 • Přihlašte se do webmailu (na adrese http://mail.nazev-vasi-domeny.cz, přihlašovací jméno je celá e-mailová adresa, heslo je heslo, které jste si nastavili u příslušné schránky v administračním systému hostingových služeb).
 • Klikněte v pravém horním rohu na Nastavení.
 • Klikněte v levém sloupci na Filtry.
 • Ve třetím sloupci vyberte vámi vytvořenou autoodpověď a klikněte dole na ozubené kolo. Následně klikněte na Aktivovat / Deaktivovat nebo Smazat. Deaktivace je vhodnější pro případ příštího použití.


Podrobný obrázkový návod najdete na našem webu Návody pro C4, viz nastavení autoodpovědi.