Jak upravit DNS záznamy

Přihlašte se do administračního systému hostingových služeb. Klikněte na položku menu Správa DNS.

Položka Správa DNS
Položka Správa DNS

Zobrazí se nastavení DNS.

Přehled DNS s rozpisem, jaký záznam se týká jaké služby
Přehled DNS s rozpisem, jaký záznam se týká jaké služby

Vytvoření nového záznamu proveďte výběrem typu záznamu a kliknutím na tlačítko "Přidat nový záznam".
Úpravu existujícího záznamu proveďte kliknutím na tlačítko "Upravit" nebo dvojím kliknutím na upravovanou hodnotu.

Pokud potřebujete změnit typ DNS záznamu, například existující A záznam změnit na CNAME, je třeba zrušit současný A záznam a vytvořit nový CNAME.

UPOZORNĚNÍ: Hodnoty, které jsou uvedené v tabulce, platí pro naši vzorovou doménu nazev-vasi-domeny.cz. Pro vaši doménu jsou hodnoty jiné.

POZOR: Změna DNS se projeví podle TTL času (v sekundách), což je při TTL 3600 hodina.