Hvězdičkový DNS záznam

Revize textu: 17.1.2020

Hvězdičkový (*) DNS záznam slouží k nasměrování všech domén 3. a vyššího řádu, pro které neexistuje nějaký jiný DNS záznam, na server pomocí jmenného doménového názvu (CNAME záznam) nebo IP adresy (A záznam). Dojde k přeložení názvu domény na IP adresu cílového serveru.

Příklady:

  • jakykoli-retezec.nazev-vasi-domeny.cz -> nejaky-cilovy-server.cz.
  • jakykoli-retezec.nazev-vasi-domeny.cz -> 1.2.3.4
  • POZOR: Nespoléhejte na hvězdičkový (*) DNS záznam v případě "www" (např. www.nazev-vasi-domeny.cz).

    Pro "www" si vytvořte samostatný DNS záznam.

    Pokud neexistuje samostatný "www" DNS záznam, může se stát, že při některých operacích v administračním systému nebo některých našich hromadných operacích je vytvořen "www" DNS záznam, který míří na naše servery.

Přidání nebo úpravu hvězdičkového (*) záznamu provedete ve Správě DNS v administračním systému hostingových služeb.

Přihlašte se do administračního systému hostingových služeb.

Klikněte na položku menu Správa DNS.
 

Položka Správa DNS
Položka Správa DNS

Zobrazí se vám přehled DNS záznamů domény.

Správa DNS záznamů
Správa DNS záznamů

Přidání nového hvězdičkového (*) záznamu směrující na nejaky-muj-server.cz

DŮLEŽITÉ: Pokud vytváříte nebo upravujete DNS záznam, do Názvu (levé části) se vždy zapisují záznamy bez názvu vaší domény, v našem případě pouze *, do hodnoty RDATA se zapisuje celý cílový doménový název s tečkou na konci.

Zkontrolujte, zda v levém sloupci (Název) neexistuje záznam *. Pokud existuje, můžete záznam upravit (viz další odstavec).

Vyberte CNAME a klikněte na tlačítko Přidat nový záznam.

Výběr CNAME
Výběr CNAME

Do nově zobrazeného formuláře uveďte do Názvu (levé části) nový záznam * a do RDATA cílový server (v našem případě nejaky-muj-server.cz.) Nezapomeňte na tečku na konci. Klikněte na Uložit.

Vytvoření hvězdičkového (*) CNAME záznamu
Vytvoření hvězdičkového (*) CNAME záznamu

Změny v DNS se projeví do hodiny.


Úprava existujícího hvězdičkového (*) CNAME záznamu

DŮLEŽITÉ: Pokud vytváříte nebo upravujete DNS záznam, do Názvu (levé části) se vždy zapisují záznamy bez názvu vaší domény, v našem případě pouze *, do hodnoty RDATA se zapisuje celý cílový doménový název s tečkou na konci.

Najděte řádek DNS záznamu začínajícíhvězdičkou (*) a klikněte na Upravit.

Úprava hvězdičkového (*) CNAME záznamu
Úprava hvězdičkového (*) CNAME záznamu

Upravte hodnotu RDATA. Nezapomeňte na tečku na konci. Klikněte na Uložit.

Úprava a uložení hvězdičkového (*) CNAME záznamu
Úprava a uložení hvězdičkového (*) CNAME záznamu

Změny v DNS se projeví do hodiny.