Co je greylisting

Greylisting je ochrana proti spamu, při které cílový mail server napoprvé e-mail odmítne a čeká, až je e-mail odeslán doručujícím mail serverem podruhé. Je-li e-mail podruhé zaslán, cílový mailserver si e-mailovou adresu uloží do seznamu a další e-maily již přijímá napoprvé.

Tato metoda tedy vychází z toho, že správně nastavené mail servery, na rozdíl od většiny spammerů, zkouší doručení e-mailu několikrát v různých periodách.

První e-maily jsou tedy u greylistingu doručeny adresátovi se zpožděním.

U Webhostingu C4 je greylisting aplikován pouze na doménové koše.